Защо да инвестираме в популяризиране на нов бизнес в България

Blog

В последните 10 години, България се превръща във все по-атрактивна бизнес дестинация, както за местни, така и за чуждестранни предприемачи. Причините за това са икономически (благоприятна данъчна среда, ниски оперативни разходи, кредитен рейтинг за инвестиране), географски (кръстопът между Европа, Азия, Африка и Близкия изток) и социални (висококвалифицирана, образована и многоезична работна сила). В същото време обаче, българската бизнес среда изостава спрямо останалите държави-членки на ЕС по отношение на административното обслужване, иновациите, интеграцията на научно-изследователската дейност и социалната икономика. Административната тежест, недостатъците в правосъдната ни система, пропуските в антикорупционната политика и недоразвитата инфраструктура все още възпрепятстват категоричната положителна трансформация на българската социално-икономическа среда.

Въпреки това, много хора избират да стартират бизнес в България и се справят успешно с предизвикателствата, пред които е изправен всеки млад предприемач: недостигът на финансов и човешки ресурс, юридическите и счетоводни процедури, популяризирането на непознат продукт или услуга, изграждането на лоялна аудитория, конкуренцията, логистиката и спечелването на доверие към марката! Това отнеме време и целенасочени усилия, които често костват на новия бизнес пропуснати възможности и ползи. Вместо да се съсредоточат върху развитието на бранда и прогресивният му растеж, повечето предприемачи решават да експериментират с многобройните маркетингови и комуникационни възможности, като се стараят да съвместяват роли, свързани с продажби, реклама, дизайн и креативни решения. Всички тези дейности са безспорно необходими, но ако нямате опит или образование в сферата на професионалните комуникации, това измества фокуса от истинската ви сила, а именно – развитието на вашата бизнес идея!

Стереотипът, че съпътстващите бизнеса дейности са скъпи, а разходът е непосилен за един стартиращ проект, кара редица предприемачи да записват курсове по маркетинг и дизайн, счетоводство, онлайн продажби, управление на социални мрежи, реклама и дори програмиране! Всички тези допълнителни квалификации струват не само пари, но и време, а времето е най-ценният ресурс за стартиращия бизнес и той трябва да бъде разпределен максимално разумно.

Именно тук се появява необходимостта от т. нар. аутсорсинг на дейностите, които всеки нов бизнес изисква – юридическите, финансовите и комуникационни услуги не трябва да се приемат като нещо, което се случва „между другото“! Това са стълбовете на успеха за всеки нов бранд, които не бива да се приемат като разход, а по-скоро като инвестиция в развитието на бизнеса!

С тази идея създадохме „Импресарио“ – помощник, но и съмишленик, който разбира предизвикателствата и е готов да поеме отговорността за растежа на всяка стойностна бизнес идея на приемлива цена! Извършването на бизнес дейностите „на парче“ не е просто нерентабилно – понякога тази практика е пагубна за стартиращите предприемачи, защото „написаното остава“ и в 21-ви век няма гумичка, с която да изтрием грешките си! Много по-трудно е да „поправиш“ един имидж, отколкото да го изградиш качествено и професионално от самото начало!

За да имаш работещ бизнес не  е необходимо да „разбираш от всичко“ или да работиш денонощно, а да намериш правилният партньор, който да те насочи в посоката, в която искаш да се развиваш, без  това да ти коства непосилни разходи.

Вярваме, че няма да инвестирате в непроверен продукт или услуга, затова не разбираме защо бихте инвестирали в нерентабилна квалификация? Каквото и да научите в един ускорен курс, то няма да стане равнозначно на експертизата на професионалист, който е вложил години в обучения и практика на същата тема…

В същото време, когато подобен професионалист е съгласен да работи за вашия бранд срещу  рационален хонорар, съвместният интерес е много по-определящ, отколкото разходът за съответните услуги. В условията на взаимно печеливша стратегия, в която вие и партньорът ви сте еднакво заинтересовани от успеха на бизнеса, симбиозата в целеполагането и резултатите е гарантирана! Подадената ръка от малък комуникационен бизнес за малък бранд е предложението, което отправяме към клиентите си. Нека да растем заедно!