Blog

Blog

Защо да инвестираме в популяризиране на нов бизнес в България

В последните 10 години, България се превръща във все по-атрактивна бизнес дестинация, както за местни, така и за чуждестранни предприемачи. Причините за това са икономически (благоприятна данъчна среда, ниски оперативни разходи, кредитен рейтинг за инвестиране), географски (кръстопът между Европа, Азия, Африка и Близкия изток) и социални (висококвалифицирана, образована и многоезична работна сила). В същото време […]