Ива

Ива

Бранд мениджър

Доктор по обществени комуникации и информационни науки, експерт в организирането на събития и разработването на комуникационни кампании в публичния, неправителствения, и частния сектор. Доказан професионалист в изграждането на общности и управлението на екипи.